Workshop: visueel beoordelen van lassen

Het visueel beoordelen van lasverbindingen vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van laswerk bij constructies.  NEN EN 1090-2, de fabricagenorm voor staal en aluminiumconstructies eist 100% visuele beoordeling van lassen.

Om lassen te beoordelen moet de beoordelaar de nodige kennis hebben om dit op een goede manier uit te voeren.

Voor het visueel beoordelen van lasverbindingen is geen kwalificatie nodig volgens NEN EN ISO 9712 maar de fabrikant dient wel bekwaamheid aan te tonen van de beoordelaar.

Deelnemers aan deze workshop vergroten hun kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste lasverbindingen door middel van zowel theoretische als praktijkinformatie. In het practicum leer je het toepassen van geschikte meetmiddelen en op basis van het gestelde kwaliteitsniveaus een objectieve uitspraak te doen over het laswerk.

De workshop is bedoeld voor lassers, lascoördinatoren en inspecteurs, las technisch kaderpersoneel, kwaliteitsdienstmedewerkers en ieder ander die te maken heeft of krijgt met visueel inspecteren van laswerk.

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
– Eisen uit EN 1090-2 en NEN EN ISO 3834
– Introductie in het Niet Destructief Onderzoek (NDO)
– Eisen aan het gezichtsvermogen volgens NEN EN ISO 9712
– Indeling lasonvolkomenheden volgens NEN-EN-ISO 6520-1;
– Principe van het visueel lasonderzoek volgens NEN-EN-ISO 17637;
– Lasposities en lasnaadaanduidingen op tekening;
– Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden volgens NEN-EN-ISO 5817 voor staal en de NEN-EN-ISO10042 voor aluminiumtoepassingen;
– Meet- en hulpmiddelen

Practicum
In het practicum leer je het toepassen van geschikte meet- en hulpmiddelen voor het meten van de lasonvolkomenheden. En op basis van de meetresultaten een uitspraak te doen over aanvaarding of acceptatie van de lassen op basis van de toelaatbare grenswaarden niveau B, C en D volgens NEN-EN-ISO 5817.

Mocht je dit interessant vinden voor jou of één van je collega’s kom dan naar deze workshop op woensdag 13 december a.s. van 8.30 – 12.00 uur. Meld je hier aan.

Kosten voor deze workshop bedragen €175,- excl. BTW p.p. (lidbedrijven ontvangen 10 % korting)
De deelnemer ontvangt na afloop van deze workshop een bewijs van deelname.
Daarnaast levert deze workshop punten op voor het verlengen van het kadercertificaat.

Check voor de vergoedingsmogelijkheden het opleidings- en ontwikkelingsfonds van uw brancheorganisatie.
Let op: OOM vergoeding moet voor start van de cursus worden aangevraagd.

Wil je hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen