Seminar lascoördinator EN1090

Inmiddels is het begrip, de functie én titel “lascoördinator” behoorlijk ingeburgerd bij de bedrijven die staalconstructies maken welke vallen onder de NEN EN 1090 of waarvoor certificatie volgens NEN EN ISO 3834-x wordt gevraagd.

De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator dienen te worden beschreven in het FPC (Factory Production Control) of kwaliteitshandboek voor NEN EN ISO 3834-x van het bedrijf.

Het is natuurlijk van belang dat de lascoördinator het juiste kennisniveau heeft om de taken uit te voeren die aan hem worden toebedeeld. Tijdens de audits door keuringsinstanties kan het kennisniveau van de lascoördinator worden aangetoond met een diploma of middels een zogenaamd professioneel interview m.b.t. lastechnische kennis.

Het pakket met taken en verantwoordelijkheden van een lascoördinator is groot, en kunnen vanuit diverse perspectieven worden bekeken.
Om ervoor te zorgen dat lascoördinatoren ‘bij’ blijven, hun kennis blijven ‘opfrissen en uitbreiden’ maar daarnaast ook bereid zijn hun ervaringen te delen met collega lascoördinatoren organiseren wij de seminar ‘lascoördinator EN 1090’

In zowel ochtend- als middagdeel proberen we, in gesprek met elkaar, kennis en ervaring te delen.

Het thema in de ochtend van deze dag is ‘de toepassing van goedkeuring van lasmethoden volgens NEN EN ISO 15610 en NEN EN ISO 15612’.
– Hoe werken deze twee methoden?
– De goedgekeurde lasmethode volgens NEN EN ISO 15612 mag onder voorwaarde zelfs in EXC. 3 worden toegepast.

Het thema in de middag is ‘bijlage B van de NEN EN ISO 14731’.
– Welke taken en verantwoordelijkheden zou een lascoördinator kunnen hebben?
– Vanuit EN 1090 wordt voor het proces ‘lassen’ verwezen naar NEN EN ISO 3834.

Vanuit deze norm worden voor de functie van lascoördinator en zijn taken en verantwoordelijkheden weer verwezen naar NEN EN ISO 14731.
In bijlage B van NEN EN ISO 14731 worden een aantal aan ‘lassen’ gerelateerde taken benoemd die (wanneer van toepassing) in beschouwing moeten worden genomen.

Mocht je dit interessant vinden voor jou of één van je collega’s meld je dan aan voor deze seminar op dinsdag 22 juni a.s. van 9.00 – 16.00 uur.

Kosten voor deze seminar bedragen €345,- excl. BTW p.p. (lidbedrijven ontvangen 10 % korting)
De deelnemer ontvangt na afloop van deze seminar een bewijs van deelname.
Daarnaast levert deze seminar punten op voor het verlengen van het kadercertificaat.

Check voor de vergoedingsmogelijkheden het opleidings- en ontwikkelingsfonds van uw brancheorganisatie.
Let op: OOM vergoeding moet voor start van de seminar worden aangevraagd.

Wil je hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen