Praktijkopleider Praktijkleren

Als AT Techniekopleidingen zijn we al meer dan 30 jaar actief in het opleiden van jonge mensen in de metaaltechniek. Naast de (dag)opleidingen verzorgen we diverse om- her- en bijscholingstrajecten/cursussen in ons vakgebied.

Sinds 2016 hebben wij in goede samenwerking met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) besloten om de cursus ‘Praktijkopleider Praktijkleren’ te geven.

Het gaat hier om een 2daagse cursus, gegeven door een opgeleide praktijkopleider.
Tijdens de cursus worden o.a. de volgende onderdelen behandeld: het werk als praktijkopleider, het Nederlandse onderwijssysteem, didactische vaardigheden en beoordeling van de beroepspraktijkvorming.
Om leerlingen op te kunnen leiden en/of te begeleiden tijdens de opleiding is een erkende praktijkopleider in het bedrijf vereist. Het behalen van dit certificaat draagt dan ook bij aan het worden en/of blijven van ‘erkend leerbedrijf’.

De eerstvolgende cursus zal starten (bij voldoende deelname) woensdag 3 en 10 maart 2021 van 9.00 – 16.00 uur incl. lunch.

De kosten voor deze cursus bedragen € 725,- exclusief BTW.

Hierbij moet worden aangemerkt dat mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de vergoedingsmogelijkheden van het eigen Opleidings- en ontwikkelingsfonds.

Wilt u deelnemen aan deze cursus? Meld u dan hier aan.
Wanneer u meer informatie wenst over de inhoud van deze cursus of andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.