NEN 3140

Volgens de NEN 3140 moeten medewerkers die aan elektrische installaties werken periodiek worden geschoold. Het doel van de NEN 3140 is om de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedereen die in de buurt van elektrische installaties (eenvoudige) werkzaamheden uitvoert.

Cursusinhoud:
Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:
Juridisch kader
Veiligheidsnormen
Ongevallen
Aanwijzingen
Laagspanning en kortsluitvermogen
Werkmethoden
Toezicht
Spanningsloos werken
Onder spanning werken
Werken aan accu’s
Meten
Bediening en vervanging
Inspectie van installaties
Elektrische arbeidsmiddelen

Cursusduur:
De cursus omvat 1 dag (van 9.00-16.00 uur).

Startdatum:
Woensdag 28 oktober 2022, bij minimaal 8 deelnemers (en maximaal 12 deelnemers)

Kosten:
De kosten bedragen € 295,- p.p. exclusief BTW.
(inclusief lunch)

Afronding:
Indien de deelnemers de eindtoets met voldoende resultaat behalen, ontvangen zij een bewijs van deelname Veilig werken aan elektrotechnische installaties volgens de NEN 3140. De werkgever dient de medewerker aan te wijzen, eventueel na verdere instructie, als voldoende onderricht of vakbekwaam persoon.

Deze cursus wordt gegeven
in samenwerking met:

Contact opnemen