Booglassen met beklede elektroden – niveau 1

Cursusinhoud

De cursus ‘booglassen met beklede elektroden (BMBE)’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor booglassen met beklede elektroden
Principe Booglassen

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

Constructies en ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 1
Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities.
Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Toelatingseisen

Geen

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 1 avondcursussen bestaan uit 20 praktijk avonden en 10 theorie avonden incl. examens.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen