Autogeen lassen – niveau 2

Cursusinhoud

De cursus ‘autogeen lassen niveau 2’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor het Autogeen metaalbewerken
Principe Autogene metaalbewerking

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

Constructies en Ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en Toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
Autogene metaalbewerking in de praktijk
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 2
Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF.
Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CEN/ISO TR 15608: groep 1.
Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Toelatingseisen

Autogeen lassen niveau 1 of ruime ervaring met autogeen lassen.

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 2 avondcursussen bestaan uit 20 praktijk avonden en 10 theorie avonden incl. examens.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen