Operator- of bedienerkwalificatie volgens NEN-EN-ISO 14732

Wanneer fabrikanten in aanraking komen met werkzaamheden die aan bepaalde keuringsvoorwaarden/eisen moeten voldoen, moeten meestal de lassers worden gekwalificeerd.
Maar wanneer er gemechaniseerd- of automatisch gelast wordt (bijvoorbeeld met de lasrobot) moet degene die de machine bedient en instelt aantonen dat hij/zij de machine onder controle heeft zodat de lasverbindingen die gemaakt worden voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Dit kan aangetoond worden door middel van het uitvoeren van een operator- of bedienerkwalificatieproef.

Een vorm van lassen waarbij dit vaak voorkomt is het orbitaal lassen. Orbitaal lassen is een vorm van gemechaniseerd lassen waarbij het lasproces zich in een omloop rond het te lassen product/lasnaad beweegt. Meestal gaat het om lassen van pijpen met het TIG lasproces maar ook andere lasprocessen zijn mogelijk.

Als AT Techniekopleidingen nemen wij de kwalificatieproeven af in samenwerking met: DVS-perszert/GSI-SLV of Energie Consult Holland.
Maar ook met andere certificerende instellingen is dit mogelijk.

De prijs voor de kwalificatie hangt af van de methode waarin wordt gekwalificeerd.
Bij methode en  wordt een operator/bediener gekwalificeerd op basis van de keuring- en beproevingsresultaten van een lasmethodekwalificatie van booglasprocessen.
Voor methode c en d last de bediener een proefstuk dat moet voldoen aan de eisen uit het van toepassing zijnde deel
van ISO 9606, ISO 15614-8 behalve wanneer andere eisen worden gesteld vanuit een toepassingsnorm.

Voor methode c en d zijn de volgende zaken inbegrepen:
– Kosten niet destructief en/of destructief onderzoek
– Visueel onderzoek volgens EN ISO 5817
– Kosten aangemelde instelling (Notified Body)
– Opstellen en uitwerken van de lasmethodebeschrijving
– Begeleiding van de kwalificatieproef
– Toetsing van de theoretische kennis
– Het certificaat

Het lassen van deze proeven worden in overleg, overdag of in de avonduren, ingepland en vinden normaliter plaats op uw locatie.
In sommige gevallen kan dit ook op onze locatie.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met onze coördinator bedrijfsopleidingen.

Contact opnemen