Lasserskwalificatie

Steeds vaker komen fabrikanten in aanraking met werkzaamheden die aan bepaalde keuringsvoorwaarden/eisen moeten voldoen.
Hiervoor vraagt men steeds vaker gekwalificeerd personeel. Eén van de eisen is meestal dat de lasser zijn handvaardigheid moet aantonen middels het afleggen van een lasserkwalificatieproef volgens een specifieke norm, meestal een EN-ISO-  of Amerikaanse norm volgens  ASME of AWS.
Als Anton Tijdink Techniekopleidingen nemen wij kwalificatieproeven af i.s.m.:  DVS-perszert/ GSI-SLV
Maar ook met andere certificerende instellingen is dit mogelijk.

Voor het lassen van de “standaard” kwalificatie proeven (NEN EN ISO 9606-1) genoemd in de prijslijst zijn de volgende zaken in begrepen:

-Materialen voor het proefwerkstuk
-Benodigd lastoevoegmateriaal met certificaat;
-Kosten niet destructief en of destructief onderzoek;
-Visueel onderzoek volgens EN ISO 5817;
-Kosten aangemelde instelling (Notified Body)
-Opstellen en uitwerken van de lasmethode- beschrijving;
-Begeleiding van de kwalificatieproef
-Toetsing van de theoretische kennis
-Het lascertificaat

Het lassen van deze proeven worden in overleg met u, overdag of in de avonduren, ingepland en vinden nomaliter plaats op onze locatie.
Eventueel kan dit op verzoek ook op uw locatie.

Prijzen van lasserskwalificaties vindt u onder “downloads“.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met onze coördinator bedrijfsopleidingen