Lasmethodekwalificatie

Een lasmethodekwalificatie is een zogenaamde “goedgekeurde lasmethode”. Deze lasmethodekwalificatie (LMK) is een verzameling van documenten waarin het “lasbereik” of “geldigheidsbereik van de lasmethode” is vastgelegd aan de hand van een groot aantal variabelen. Zoals bijvoorbeeld het lasproces, soort lasverbinding, moedermateriaalsoort, lasmetaaldikte, keelhoogte, enkel- of meerlaagslassen, lastoevoegmateriaalsoorten en -vorm, warmte-inbreng, laspositie, voorwarmtemperatuur etc.
Aan de hand van dit geldigheidsbereik kan een bedrijf bepalen of zij bepaalde laswerkzaamheden mogen verrichten en kunnen zelf een aantal afgeleide LMB’s (lasmethodebeschrijvingen) opstellen voor productie.

Uiteraard moet dit voldoen aan eisen uit een bepaalde norm. De meest voorkomende normen zijn een aantal euro/ISO normen, ASME en AWS.
In een LMK gaat het om de mechanische- en/of corrosie eigenschappen van een lasverbinding.

De meest voorkomende manier voor het behalen van een LMK is het uitvoeren van een lasproef. Onder toezicht van keurmeester/ keuringsinstantie wordt de desbetreffende lasverbinding gemaakt door een lasser van het bedrijf. Volgens de procedure die gekwalificeerd dient te worden.
Nadat de las is gemaakt wordt deze onderzocht. Het onderzoeken wordt zowel destructief (DO) als niet-destructief (NDO) gedaan door een hiervoor geaccrediteerd onderzoekslaboratorium. Niet destructief onderzoek houd in dat het werkstuk heel blijft en door middel van bijvoorbeeld visueel onderzoek (VT) radiografisch (RT) ultrasoon (UT) penetrant (PT) of magnetisch (MT) wordt gekeurd.
Destructief onderzoek houd in dat het werkstuk niet heel blijft tijdens de beproefingen. De lasverbinding wordt nu beproeft door middel van bijvoorbeeld hardheidsmetingen, buigproeven, breekproeven, trekproeven, kerfslagproeven of het maken van macro’s.
Door deze proeven wordt duidelijk of de las aan de gestelde eisen voldoet.

Wanneer alle beproevingen zijn goedgekeurd kan de LMK worden opgesteld/samengesteld. Documenten voor de complete LMK zijn onder andere:
– vLMB (voorlopige lasmethodebeschrijving of “het lasrecept”)
– proefstukmateriaal- en lastoevoegmateriaalcertificaten
– vastlegging van de lasparameters (bijvoorbeeld d.m.v. datalogger)
– rapportage van DO en NDO onderzoeken.
– goedkeuringsrapport van de lasmethode vaak met het geldigheidsbereik

Op dit moment hebben lasmethodekwalificaties een vrijwel onbeperkte ‘houdbaarheidsdatum’. Dit houdt in dat de LMK niet kan verjaren. De Europese wet- en regelgeving verandert echter voortdurend. In de meeste gevallen zorgen deze veranderingen ervoor dat de kwaliteitseisen worden verscherpt. Daarom is zeker mogelijk dat lasmethodekwalificaties in de toekomst wel een beperkte ‘houdbaarheidsdatum’ krijgen. Dit houdt in dat bedrijven regelmatig moeten bewijzen dat ze nog aan de gestelde eisen in de lasmethodekwalificatie voldoen.

Tot nu toe hebben we ons beperkt de Nederlandse uitdrukkingen maar er worden ook vaak Engelse termen gebruikt:
LMK = WPQR (welding procedure qualification record)
LMB = WPS (welding procedure specification)
vLMB = pWPS (preliminary welding procedure specification)

Contact opnemen