Certificeringen

Door diverse ontwikkelingen is het vakgebied van de lastechniek continue aan verandering onderhevig. Wereldwijd is er steeds meer vraag naar kwaliteit en bewijs hiervan.
Vanuit diverse Europese en Amerikaanse wetten en/of normen worden eisen gesteld aan de kwaliteit van lasverbindingen.

Een voorbeeld hiervan is de verandering per 1-7-2013 van de CPD (Council Directive 89/106/EEC) naar CPR (Regulation (EU) No 305/2011) die daarmee Europese wet geworden is.
Gevolg hiervan is dat geharmoniseerde Europese productnormen die “vallen” onder deze wet een verplichting zijn (voor deze producten).
Voor staal- en aluminiumconstructies is voor bouwproducten de (h)EN1090 vanaf 1 juli 2014(!) van toepassing.
En zo moet voor deze producten een prestatieverklaring (DoP (Declaration of Performance)) en CE markering worden afgegeven.

Om dit te mogen doen, moet het bedrijf een kwaliteitsborgingssysteem of een zogenaamd FPC (Factory Production Control)
systeem opzetten en implementeren, dit wordt beoordeeld door een zgn. aangemelde instelling (NoBo (Notified Body)).
In dit FPC is lassen een zeer belangrijk onderdeel. Het lassen moet voldoen aan de eisen van het van toepassing zijnde deel van het “lastechnisch kwaliteitssysteem” volgens EN-ISO 3834.
Dit is slecht één van de eisen uit regelgevingen en/of klanteisen die steeds vaker worden gesteld.

Het kan dus gaan om een bedrijfscertificering (bijv. ISO 9001, EN ISO 3834-x), een procescertificering voor lassen, bijvoorbeeld lasmethodekwalificatie volgens EN ISO 15614-1 en/of een persoonskwalificatie volgens NEN EN ISO 9606-1 of EN ISO 14732
of volgens andere normen.

Mocht u hiermee in aanraking komen kunnen wij u hierin ondersteuning bieden.
Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met onze coördinator bedrijfsopleidingen.

Contact opnemen