CE-Markering

Wees voorbereid…

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van constructieve staal- en aluminiumconstructies voorzien zijn van CE markering volgens NEN-EN1090.
De CE markering geldt voor staalconstructies bij gebouwen, bruggen, torens, silo’s, voorgefabriceerde liggers geleverd door voorraadcentra en staalservicecentra etc. Alle producten die vallen onder de eisen van de ontwerp en berekeningseisen in de Europese normenserie EN199x, uitgedrukt in eurocodes.

Een dergelijk product mag namelijk vanaf deze datum niet meer in de handel worden gebracht zonder CE markering. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus. De NEN-EN1090 valt onder de Bouwproductenverordening, welke de CPR (305/2011).
Op 1 juli 2013 is deze wettelijk van kracht geworden.
Omdat de verorderning er is, moet deze worden gebruikt. Het niet, of bewust foutief afgeven van een CE markering wordt beschouwd als een economisch delict!

Eén van de vereisten om CE markering op deze producten te mogen aanbrengen is dat het FPC van de fabrikant gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body).

Wat houdt FPC in?
FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een met ISO 9001 vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem aangevuld met de eisen uit het van toepassing zijnde deel van
EN-ISO3834 (kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen).
Hoe hoger de uitvoeringsklasse (EXC.) waarin u wilt gaan werken, hoe strenger de eisen zijn.
Wij kunnen u ondersteuning bieden tot en met uitvoeringsklasse 2 (EXC. 2).

Wat kunnen wij voor u doen?
– Wij kunnen u ondersteunen in het opzetten van uw FPC middels een voorbeeld FPC handboek met uitleg en toelichting.
– Het opleiden van de lascoördinator binnen uw bedrijf (vereist vanaf executieklasse 2) middels de RWC-B of RWC-S cursus
– Het afnemen van lasserskwalificaties (eis uit EN-ISO3834)
– Begeleiding in het behalen van een lasmethodekwalificatie

Contact opnemen