IRW-B & -C (Int. erkende lasrobotopleiding)

Algemeen:
Robots zijn al enkele jaren niet meer weg te denken uit de metaalindustrie. Het blijkt dat er binnen de metaalindustrie behoefte is aan een gedegen opleiding tot ‘robotlasser‘ en/of robotprogrammeur en personeel met de kennis om een lasrobot succesvol in het bedrijf te implementeren. Bij de aankoop van een lasrobot voorzien de leveranciers meestal wel in een programmeertraining van de betreffende robot, maar zelden of nooit bieden zij een lastechnische robotopleiding aan.

De opleidingen IRW-B en IRW-C (International Robot Welding op B(basic) en C(comprehensive) niveau) zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in optimalisatie van lasrobotprocessen en programmeren, inzicht te geven over de verschillende aspecten van kwaliteitsborging en om na afloop zelfstandig een lasrobot optimaal te kunnen programmeren.

De opleiding:
Tijdens de opleiding ga je aan de slag met normen en regelgeving zoals EN 1090, de NEN-EN-ISO 3834 en EN-ISO 14731. Je verdiept je onder andere in lasprocessen, apparatuur, materialen, constructies, fabricage en toepassingen. Maar ook onderwerpen als bedrijfseconomische aspecten in het productieproces komen aan bod. De opleiding is onderverdeeld in vier modules (B niveau) of 7 modules (C niveau) en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

De lesstof is via een onlineplatform bereikbaar, dit zorgt ervoor dat de student ook thuis gericht zelf kan studeren. Via ditzelfde platform kan buiten de lessen om ook eenvoudig contact worden gehouden met de docent.

Toelatingseisen:
Robot Welding op het Basic niveau
Voor toelating tot het Basic niveau is een diploma van een van de volgende opleidingen of opleidingscombinaties nodig:minimaal een afgeronde VMBO opleiding in de metaalbewerking (PIE) of door minimaal 2 jaar relevante werkervaring te hebben opgedaan*1, en
– een NIL niveau 1 lasdiploma MAG, MIG of TIG of een geldig lascertificaat of aantoonbare laservaring in een van deze lasprocessen *1
* 1: aan te tonen d.m.v. een CV en een getekende werkgeversverklaring.
Robot Welding op het Comprehensive niveau 
Voor toelating tot het Comprehensive niveau is een diploma van een van de volgende opleidingen of opleidingscombinaties nodig: 
– een aantoonbare verklaring van een ATB dat de IRW Basic opleiding is gevolgd met een aanwezigheidspercentage van minimaal 90%
– een technische of aan techniek gerelateerde erkende opleiding, minimaal op EQF level 3  (*2) 
* 2: EQF level 3 betreft bijvoorbeeld: MBO3, Secundair Leerling wezen.

Inhoud van de opleiding:
De opleiding IRW-B omvat module 1,2,3 en 7 en IRW-C omvat alle 7 modules (zie hieronder) en kent zowel theoretische laskennis als praktische programmeer opdrachten. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van offline programmeer software, lasmallen en een lasrobot.
Modules:
1: Basiskennis van heet gemechaniseerd-, orbitaal en robotlassen
2: De kwaliteitsborging in mechanisch, orbitaal en robotlassen
3: Verschillende robot lassystemen en hun programmeren
7: Praktische training Robotlassen voor het Basic en Comprehensive niveau
4: Ontwerp en economie van het gemechaniseerd, orbitaal en robotlassen
5: Constructie en ontwerp voor het gemechaniseerd, orbitaal en robotlassen
6: Case studies

Kosten voor de opleiding
IRW-B € 4590,- p.p.  excl. BTW
IRW-C € 5990,- p.p. excl. BTW

Examens worden afgenomen door het NIL. De kosten hiervoor worden direct door het NIL aan u gefactureerd.
Het theorie examen wordt door het NIL afgenomen op onze locatie. De praktijkwerkstukken worden door de NIL examinator visueel beoordeeld.

 


Contact opnemen