CNC Frezen

In deze cursus gaan we in op het geprogrammeerd frezen. 

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt of wil werken als CNC frezer.

Cursusinhoud:
Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:
Theorie:
Geometrie
Assenstelsel X, Y en Z
Absolute en incrementele maatvoering
Toepassing van cycli
Opbouw van een programma
Hoofd- en onderprogramma
Instellen gereedschappen aan de CNC machine
Nulpuntbepaling
Correcties, gereedschappen en programma

Cursusduur:
De cursus omvat 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Startdatum:
De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur. Wekelijkse instroom.

Afronding:
Na het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Deze cursus wordt gegeven
in samenwerking met:

Contact opnemen