CNC Draaien

In deze cursus gaan we in op het geprogrammeerd draaien. Na afloop bent u in staat om eenvoudige werkstukken te programmeren en te draaien op een CNC-bewerkingsstation.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedereen die werkt of wil werken als verspaner.

Cursusinhoud:
Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:
Theorie:
Geometrie
Assenstelsel X en Z
Absolute en incrementele maatvoering
ISO-programmering
Toepassing van cycli
Opbouw van een programma
Hoofd- en onderprogramma
Instellen gereedschappen aan de CNC machine
Nulpuntbepaling
Correcties, gereedschappen en programma
Praktijk:
Draaien van praktijkwerkstukken

Cursusduur:
De cursus omvat 10 bijeenkomsten van 3 uur.

Startdatum:
De cursus wordt gegeven op donderdagochtend van 9.00-12.00 uur. Wekelijkse instroom.

Afronding:
Na het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Deze cursus wordt gegeven
in samenwerking met:

Contact opnemen