Bezuiniging Praktijkleren voorlopig van de baan

8 oktober 2018 door in Geen categorie

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is door de Tweede Kamer, met brede steun, een motie aangenomen waardoor de voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren in het MBO voor 2019 wordt stopgezet. Goed nieuws voor ondernemers in ons werkgebied. MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden hadden grote zorg over deze bezuiniging. Waar het gaat om relatief kleine bedragen, treft het toch circa 33.590 werkgevers en jongeren in ons werkgebied, zo blijkt uit de volgende tabel:

provincie Aantal studenten 2017/2018
Flevoland 2.711
Gelderland 14.597
Overijssel 9.185
Utrecht 7.097

Bron: DUO bewerking SBB

Opgemerkt wordt dat deze regeling niet alleen wordt toegepast voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen, voor statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom, een regeling die het verschil kan maken!

Consistentie in beleid nodig
Dat de regeling op basis van deze motie voor 2019 lijkt gered is goed nieuws. Maar, er moet meer gebeuren. MKB-Nederland heeft steeds gezegd dat korten op de subsidieregeling praktijkleren tienduizenden leer-werkbanen gaat kosten, met name in het midden- en kleinbedrijf. De kosten voor een BBL-student (gemiddeld € 12.000 per jaar) zijn fors, de subsidie praktijkleren kan daarbij net dat steuntje in de rug geven om een BBL-jongere op te nemen. Daarbij is het van belang dat bedrijven er op kunnen vertrouwen dat de regeling ook na 2019 blijft bestaan, zodat zij studenten voor langere periode aan zich kunnen binden en kunnen investeren in goede praktijkbegeleiding op de werkvloer.  Consistentie van beleid is van groot belang; VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zullen dan ook blijven pleiten voor langjarige afspraken over het in standhouden van de regeling en roepen andere partijen, zoals gemeenten, branches en ROC’s op om hun voorbeeld te volgen.

Meer info
Hans Bakker, MKB-Nederland Midden
Martine Schuijer, VNO-NCW Midden

Bron: maandag 8 oktober 2018,  https://www.vno-ncwmidden.nl/bezuiniging-praktijkleren-voorlopig-van-de-baan-maar-nu-door/ 

Contact opnemen