Booglassen TIG aluminium – niveau 1

Cursusinhoud

De cursus ‘booglassen TIG aluminium niveau 1’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor het TIG lassen
Principe Booglassen

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
De invloed van legeringselementen in staalaluminium en aluminiumlegeringen en de lasbaarheid ervan
corrosie, maatregelen om corrosie te voorkomen dan wel te beperken

Constructies en Ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en Toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 1
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in plaat in de positie PA en PB, V-naden in pijp in de positie PA
Materiaaldikte:2 t/m 3 mm.
Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 22, 23, 24.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Toelatingseisen

Geen

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 1 avondcursussen bestaan uit 20 praktijk avonden en 10 theorie avonden incl. examens.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen