Booglassen MAG staal – niveau 2

Cursusinhoud

De cursus ‘booglassen MAG staal niveau 2’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor het MAG lassen
Principe Booglassen

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

Constructies en Ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en Toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 2
Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB, PD, PF en PG, buitenhoeknaden in de posities PB en PD;
V-naden in de posities PA en PF; I-naden in de posities PF en PG.
Lassen van werkstukken samengesteld uit plaat waarin eerder genoemde naadvorm, naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte:4 t/m 12 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Toelatingseisen

Een MAG niveau 1 diploma of ruime ervaring met MAG lassen.

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 2 avondcursussen bestaan uit 20 praktijk avonden en 10 theorie avonden incl. examens.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen