Booglassen met beklede elektroden – niveau 2

Cursusinhoud

De cursus ‘booglassen met beklede elektroden niveau 2’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor booglassen met beklede elektroden
Principe Booglassen

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

Constructies en ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 3
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB, PD, PF, PG; V-naden in de posities PA en PF.
Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Toelatingseisen

NIL-diploma booglassen niveau 2 of daarmee gelijk te stellen kennis en ervaring.

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 3 avondcursussen bestaan uit 24 praktijk avonden, 1 zaterdagochtend praktijkexamen en 10 theorie avonden incl. examen.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen