Booglassen MIG aluminium – niveau 3 (pulsboog)

Cursusinhoud

De cursus ‘booglassen MIG aluminium niveau 3’ bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte.

Theorie:
Processen en Apparatuur
Lasprocessen
Lasinstallaties voor het MIG lassen
Principe Booglassen

Materialen en hun gedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
Bereiding van aluminium
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
Handelsvormen van aluminium
Lasonderzoek

Constructies en Ontwerp
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Lasposities en las-aanduidingen op tekening
Tekeninglezen

Fabricage en Toepassingen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden,oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)

Praktijk:
Praktijkniveau 3
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, PD en PF.
Lassen van open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in posities PA en PF.
Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
Materiaaldikte: 6 t/m 12 mm.
Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Toelatingseisen

In het bezit van MIG of MAG niveau 2 diploma of daarmee gelijk te stellen kennis en ervaring.

Cursusduur

Deze avondcursussen starten jaarlijks medio oktober en -januari.
De niveau 3 avondcursussen bestaan uit 24 praktijk avonden, 1 zaterdagochtend praktijkexamen en 10 theorie avonden incl. examen.
Wekelijks 1 avond praktijk en vanaf januari een 2e avond per week voor de theorie.
Lestijden van 18.30 – 21.00 uur.

Contact opnemen