Metaalbewerker

Algemeen

Een constructiewerker bouwt vanuit metalen platen of profielen een metalen constructie van uiteenlopende diktes. Je werkt al naargelang je werkervaring onder begeleiding, beperkt zelfstandig of grotendeels zelfstandig. Wanneer je als beroepsbeoefenaar grotendeels zelfstandig werkt ontvang je werkopdrachten en werktekeningen van je leidinggevende.
Voor het vervaardigen van plaatprofielen gebruik en bedien je als beroepsbeoefenaar onder begeleiding de hiertoe geëigende gereedschappen, conventionele machines en CNC machines. Indien nodig maak je bij de vervaardiging van plaatprofielen gebruik van vormmallen. De werkzaamheden kenmerken zich door de hoge eisen aan kwaliteit, vakmanschap in het toepassen van CNC bewerkingen maar ook scheidende, vervormende, verspanende en verbindende technieken (lassen) op diverse soorten materiaal. Ruimtelijk inzicht, nauwkeurigheid en kostenbewust zijn, zijn eigenschappen die je als beroepsbeoefenaar moet hebben om je vak goed te kunnen uitoefenen.

De opleiding

De opleiding constructiewerker duurt twee jaar en is opgedeeld in acht periodes van tien weken.

Je leert eerst basisvaardigheden metaal, basisvaardigheden constructie, lassen en veiligheid. Vervolgens komen daar de onderdelen buigen, moderne plaatwerktechnieken en integratie waarbij er meerdere vakhandelingen in een project voorkomen.

De achtste periode staat in het teken van het afsluiten van de opleiding. Hierbij wordt aan integratie projecten gewerkt. Ook worden er assessments gehouden. Het lassen wordt afgetoetst door het Nederlands Instituut voor Lastechniek met een theorie en praktijkexamen en bij voldoende resultaat afgesloten met een diploma.

metaalbewerker

Stage

Je wordt in blokken van 10 weken opgeleid. Dat betekent dat 10 weken leren opgevolgd wordt door een stage van 10 weken bij een van de lidbedrijven. Deze periodes herhalen zich voor de duur van de opleiding.

In het algemeen begin je de opleiding zonder werkgever (BOL). Dan is het de bedoeling dat elke stage in een ander bedrijf plaatsvindt. Begin je de opleiding al met een vaste werkgever (BBL), dan is de stage altijd bij het bedrijf van de werkgever. Voor de rest veranderd de opleiding niet. Eén dag in de week is er een theoriedag. De lessen worden door de leraren van het Graafschap College op  Anton Tijdink Techniekopleidingen verzorgd.

metaalbewerker

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van je diploma Metaalbewerker niveau 2 is het mogelijk om door te gaan richting een niveau 3 of 4 opleiding of kun je aan het werk.

Instroom

Instroom niveau 2: Basisberoeps
Instroom niveau 3: Kaderberoeps, (gemengd) theoretische leerweg